De nordiska näringsrekommendationerna ska uppdateras

av Mats Nilsson

De nordiska länderna har under flera decennier samarbetat för att ta fram riktlinjer för kostens sammansättning och rekommenderat intag för näringsämnen. Sedan 1980 har dessa rekommendationer uppdaterats regelbundet. Den senaste versionen gavs ut 2012 och målsättningen är att ha de nya rekommendationerna på plats 2022.

Arbetet med uppdateringen har nu påbörjats och leds från Norge denna gång. Det svenska Livsmedelsverket deltar i arbetet från svensk sida. Livsmedelsverkets råd om kost och fysisk aktivitet baseras på de nordiska näringsrekommendationerna. Sammanlagt kommer ett hundratal forskare delta i arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna. Aktuell forskning ska gås igenom och vägas ihop med befintlig kunskap. Ett första steg är att identifiera vilka näringsämnen som ska studeras särskilt noga. Arbetet bygger alltså på att nordiska forskare engagerar sig som experter i projektet.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/startskott-for-uppdatering-av-nordiska-naringsrekommendationer

I de senaste näringsrekommendationerna från 2012 beskrivs de matvanor som är bra för hälsan. Utöver hur mycket näring vi behöver ges även rekommendationer för hur mycket vi behöver röra på oss för att må bra. Rekommendationerna är i första hand avsedda för personer som på olika sätt arbetar med mat och bra matvanor. Rekommendationerna är också ett verktyg för att utvärdera gruppers eller befolkningens intag av olika näringsämnen. De nordiska näringsrekommendationerna är avsedda för den allmänna befolkningen och inte för grupper eller individer med sjukdomar eller andra tillstånd som påverkar näringsbehovet.

Förslag till rekommendationer kommer gå ut på remiss innan de beslutas. Arbetet kan kontinuerligt följas på norska Hälsodirektoratets hemsida.  https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutrition-recommendations-2022

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf