Kan jag få i mig tillräckligt med vitaminer om jag äter ordentligt?

av Andrea Grossmann, näringsfysiolog

Om du varje dag äter du en varierad kost som består av livsmedel som är rika på samtliga näringsämnen så får du i dig tillräckligt med näring via maten. Så svaret på frågan i rubriken är; ja det går att få i sig alla näringsämnen via kosten. Om du får det i praktiken är en annan sak. Det beror på om du verkligen äter den varierade och näringsrika kosten om rekommenderas[1].

Det är sannerligen inte mängden mat som är problemet i vårt samhälle. Varannan person är överviktig vilket innebär att de flesta äter mer än tillräckligt med energi. Alla får dock inte i sig tillräckligt med näring av sin kost[2]. I Sverige har vi tillgång till mat från alla världens hörn och utbudet av hälsosamma livsmedel i matbutikerna är oändligt. Trots detta är det många som inte uppnår de rekommenderade intagsnivåerna av alla vitaminer och mineraler via kosten[3].

Vi är omringade av snabbmatskedjor som levererar både lunch och middagar till oss flera gånger i veckan. I mataffären är det dessutom mycket halv- och helfabrikat som lockar då de smakar gott, går fortare att tillaga och i många fall är billigare än de mer hälsosamma alternativen. Livsmedelsverkets kostråd finns tillgängliga för befolkningen för att guida oss i rätt riktning när det gäller våra generella kostval[4].

Det finns tydliga råd om bland annat fibrer, fett, socker och alkohol men när det gäller information om vissa specifika näringsämnen behöver man läsa mer på egen hand. Det är viktigt att se över vilka livsmedel som just du äter för att säkerställa ett tillräckligt intag av näringsämnena på en individuell nivå. Utesluts en livsmedelskategori är det alltid viktigt att den byts ut till ett likvärdigt substitut.

Generella slutsatser och råd är ganska meningslösa om man inte tar hänsyn till vem man är, hur man lever och äter. Vi äter väldigt olika på grund av allergier, etiska skäl eller tycke och smak. Detta gör att vissa specifika näringsämnen kan bli ett problem för vissa grupper. Det individuella näringsbehovet varierar också beroende på ålder, kön samt olika livsstilsfaktorer.

Förutsättningarna att få i oss all näring via kosten finns. Det är välkänt vilka livsmedelskategorier som är hälsosamma och vilka som man bör vara sparsam med. Faktum är ändå att genomsnittskonsumenten, trots sina allmänna kunskaper om kost och hälsa, agerar annorlunda när magen kurrar i matbutiken.


[1] https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf

[2] https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/halsa/overvikt-och-fetma/

[3] https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/matvanor—undersokningar/riksmaten-2010-11—vuxna/

[4] https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor