Vad är ett hälsopåstående?

Hälsopåståenden används vid märkning och marknadsföring av livsmedel för att ange ett samband mellan livsmedlet och hälsa. Exempel på hälsopåståenden är ”bra för magen” eller ”bidrar till att öka muskelmassan”. Även bilder kan vara hälsopåståenden, till exempel en bild på en muskulös kropp.

Användningen av hälsopåståenden regleras av EU-förordning 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel, vilket bland annat innebär att de behöver vara godkända för att få användas. Hälsopåståendena utvärderas av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och godkänns av EU-kommissionen.