Växter

För vitaminer och mineraler finns det godkända och icke-godkända hälsopåståenden. Samtliga påståenden är utredda av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) utifrån vetenskapligt underlag samt godkända av EU-kommissionen.

När det gäller hälsopåståenden för så kallade botanicals (som omfattar växter, växtdelar och växtextrakt) har dessa inte utvärderats än. Föreslagna påståenden har skickats in och finns listade i EFSAs databas men majoriteten av dessa har det inte fattats beslut om. Det utreds för närvarande hur denna kategori ska behandlas. I Näringswikis avdelning för växter finner du information om olika växters egenskaper och hänvisningar till aktuell forskning.

Välj i menyn vilken växt du vill läsa om.