Växter

För vitaminer och mineraler finns det godkända och icke-godkända hälsopåståenden. Samtliga påståenden är utredda av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) utifrån vetenskapligt underlag samt godkända av EU-kommissionen.

När det gäller hälsopåståenden för så kallade botanicals (som omfattar växter, växtdelar och växtextrakt) har dessa inte utvärderats än. Föreslagna påståenden har skickats in och finns listade i EFSAs register (Register of Questions) men majoriteten av dessa har det inte fattats beslut om. Det utreds för närvarande hur denna kategori ska behandlas. De påståenden som inte har utretts har status ”On hold” i registret och får användas i marknadsföring av produkter tillsvidare.

I Näringswikis avdelning för växter finner du information om olika växters egenskaper och hänvisningar till aktuell forskning. Välj i menyn vilken växt du vill läsa om.